Infekcija HPV može biti eliminisana samo ako se i dečaci i devojčice vakcinišu

Humani papiloma virus (HPV) uzrokuje, pored ostalog, i kancer grlića materice i orofarinksa. Švedsko-finska studija, objavljena u pokazala je da se većina onkogenih tipova HPV virusa može eliminisati, ali samo ako su vakcinacijom protiv ovog virusa obuhvaćeni i dečaci i devojčice. U Švedskoj je od 2020. godine uvedena vakcinacija za oba pola, a do te […]

Australija na putu da postane prva zemlja koja će iskoreniti rak grlića materice

Međunarodno društvo za papiloma viruse (IPVS) uputilo je apel zdravstvenim organima da eliminišu rak grlića materice kao jedan od problema javnog zdravlja. Stopa raka grlića materice može da se svede skoro na nulu zahvaljujući izuzetno efikasnoj primarnoj prevenciji, koja se sprovodi HPV vakcinacijom, i sekudarnoj prevenciji, koju čini skrining grlića materice. Međutim, iako ove mere […]