HPV je čest i lako se prenosi

Humani papiloma virus mogu izazvati infekcije koje povećavaju rizik od određenih karcinoma i prekancerogenih promena. Virusi se prenose sa osobe na osobu bliskim kontaktom putem kože sa zaraženom osobom. Humani papiloma virusi se mogu naći na prstima, rukama, ustima ili genitalijama.