Australija na putu da postane prva zemlja koja će iskoreniti rak grlića materice

Međunarodno društvo za papiloma viruse (IPVS) uputilo je apel zdravstvenim organima da eliminišu rak grlića materice kao jedan od problema javnog zdravlja. Stopa raka grlića materice može da se svede skoro na nulu zahvaljujući izuzetno efikasnoj primarnoj prevenciji, koja se sprovodi HPV vakcinacijom, i sekudarnoj prevenciji, koju čini skrining grlića materice. Međutim, iako ove mere mogu veoma brzo da počnu da se primenjuju na globalnom nivou, nije sigurno koliko će vremena biti potrebno da se rak grlića materice iskoreni.

To za sada ostaje nepoznanica pre svega zato što je HPV vakcinacija najefikasnija kod mlađe populacije pre izlaganja humanim papiloma virusima. S obzirom na to da do raka grlića materice dolazi kod žena u zrelom i starijem dobu, biće potrebno nekoliko decenija da se ostvari pun efekat vakcinacije. Skrining grlića materice predstavlja mnogo brži način, ali se stepen obuhvata i organizacije razlikuje od zemlje do zemlje.

Prva zemlja koja je uvela program HPV vakcinacije

Na primer, Australija je spremna da postane prva zemlja koja će početi sa iskorenjivanjem raka grlića materice jer je u potpunosti počela da primenjuje glavne mere primarne prevencije. Prva je uvela program HPV vakcinacije, koji finansira država 2007. godine, za široku starosnu grupu od 12 do 26 godina. Potom je 2013. uvela i vakcinaciju dečaka, a 2018. novu generaciju vakcine koja štiti od sedam kancerogenih tipova povezanih sa oko 90 % slučajeva raka grlića materice. Brojne studije dokazale su uticaj ovih mera na zdravlje: pojava infekcija specifičnog tipa kod vakcinisanih mladih žena starih između 25 i 35 godina je smanjena, pojava anogenitalnih bradavica je značajno opala i kod žena i kod heteroseksualnih muškaraca, prekancerozne promene na grliću materice smanjene su za 41 % kod žena starosti između 20 i 24 godine, a stopa lečenja kompletnim uklanjanjem je takođe opala kod mladih žena.

Australija ima i sveobuhvatni organizovani skrining program od 1991. godine, koji je već prepolovio stopu pojave raka grlića materice kod žena starijih od 25 godina. Zahvaljujući uticaju vakcinacije i dokazima o primarnom HPV skriningu, ova država je 1. decembra 2017. prešla na petogodišnji skrining na osnovu odobrenih HPV testova, od kojih se očekuje da smanje pojavu raka grlića materice i stopu smrtnosti za najmanje dodatnih 20 %.

Prognoza da će se stopa raka grlića materice prepoloviti do 2035.

Zato je napravljen model uticaja ovih intervencija na prekancerozne promene na grliću materice, invazivni rak grlića materice i smrtnost do 2035. godine. Srednjoročno gledano, očekuje se da se stopa raka grlića materice prepolovi do 2035, a da stopa smrtnosti opadne za oko 45 % do 2035. godine. Ovi rezultati ukazuju na to da su i HPV vakcinacija i primarni HPV skrining značajni i pravovremeni koraci na putu Australije ka iskorenjivanju raka grlića materice.

Iskustvo Australije pokazuje da postoji potencijal za drastično smanjenje pojave jedne od vodećih vrsta kancera kod žena na svetu. Međutim, ogromni deo tereta kad je u pitanju rak grlića materice je na zemljama sa niskim i srednjim prihodima, gde je pristup skriningu veoma ograničen ili uopšte ne postoji. Ključ je u efikasnom delovanju, sprovođenju i praćenju široko rasprostranjenih inicijativa za HPV vakcinaciju i skrining grlića materice u ovim zemljama, u kojima postoji i najveća potreba za tim.

Izvor: hpvworld.com