ZNANJEM PROTIV HPV!

NA BESPLATNOJ EDUKACIJI SAZNAJTE :

  • ŠTA JE HPV?
  • ŠTA JE VAKCINA PROTIV HPV?
  • KAKO SE ZAŠTITITI?
  • I MNOGO VIŠE!

UKOLIKO STE DEO ŠKOLSKE UPRAVE

ILI PROSVETNI RADNIK

POPUNITE PRIJAVU I

PRIJAVITE SVOJU ŠKOLU.

PODRŽANO OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA I MINISTARSTVA PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA