Kako svom detetu da objasnite značaj HPV imunizacije


jul 09, 2024

Kako svom detetu da objasnite značaj HPV imunizacije

Objasnite svom detetu značaj HPV imunizacije, uz podršku pedijatra u vašem domu zdravlja.

Dete vas je obavestilo da su se njegovi vršnjaci u školi vakcinisali protiv HPV-a. Postavili su mu pitanja koja mu nisu bila baš najjasnija, a izmeđuostalog, kada će i on/ona to obaviti. Vaše dete ne zna šta je to HPV. Na vama je odgovornost da kao roditelj, svom detetu uz pomoć lekara objasnite šta je to HPV i učinite sve kako biste sprečili ozbiljna zdravstvena oboljenja. Moć da sprečite ozbiljne bolesti izazvane HPV je u vašim rukama. Objasnite svom detetu značaj HPV imunizacije, uz podršku pedijatra u vašem domu zdravlja.

Kako da odgovorite svom detetu, šta je to HPV?

Humani papiloma virus ili HPV inficiraće većinu ljudi u nekom trenutku njihovog života, čineći HPV najčešću seksualno prenosivu infekciju, podjednako među muškarcima i ženama bez obzira na starosnu dob. Većina HPV infekcija nema simptome.

Postoji više od 200 različitih HPV tipova, dok oko 40 njih pogađaju genitalnu regiju. HPV je grupa virusa koji mogu da pogode i dečake i devojčice. Prenosi se putem kože i sluzokože i često se nalazi na prstima, rukama, ustima i genitalijama. HPV često ne daje nikakve simptome i organizam se ponekad može sam izboriti protiv njega. Međutim, to nije uvek slučaj. Dok su neki tipovi HP virusa bezopasni, drugi tipovi mogu uzrokovati oštećenje ćelija i abnormalni rast, što može dovesti do razvoja: genitalnih bradavica, raka grlića materice, vulve, vagine, anusa, penisa, usne duplje i ždrela.

Zašto sada moram da se vakcinišem?

Činjenica je da će osam od deset ljudi dobiti HPV tokom života, ukoliko se na vreme ne zaštiti, ali da za prevenciju postoji prilika već u tinejdžerskom periodu života. Objasnite svom detetu, da je njegov imunski sistem najbolje pripremljen i spreman za borbu upravo u tinejdžerskom uzrastu. U tom smislu je i rizik za razvoj humanog papiloma virusa daleko manji nego ukoliko se vakcinišu u kasnijoj životnoj dobi, kada su već bili izloženi HPV-u. Vakcinacija znači da se mogu smanjiti potencijali za nastanak genitalnih bradavica ili određenih karcinoma uzrokovanih usled uticaja HPV-a.

Šta bi još trebalo da vaše dete zna?

Čak 80 miliona ljudi je širom sveta vakcinisano i zaštićeno od HPV, tokom perioda od 2006. do 2022. godine. Sve osobe koje su primile HPV vakcine praćene su najmanje oko 12 godina, a njihova zaštita od razvoja bolesti izazvanih HPV je ostala veoma visoka. HPV vakcina sprečava razvoj infekcija, koje mogu izazvati rak i prekanceroze. Nastanak i učestalost dijagnoza prekanceroza grlića materice značajno je opao tokom poslednjih godina, svuda u svetu, između ostalog zbog porasta broja vakcinisanih devojčica. Naša država je omogućila besplatnu vakcinu, za dečake i devojčice, koja se može primiti u dobu uzrasta od 9 do 19 godina. Na ovaj način  se sprečava pojava karcinoma grlića materice, kao i rak penisa, vagine, vulve, anusa, usne duplje i ždrela. Podizanje svesti o značaju imunizacije i opasnostima koje nosi HPV, prvi je korak ka otklanjanju svih nedoumica i nejasnoća. Važno je da osim sa vama i svojim pedijatrom, vaše dete razgovara o značaju imunizacije i sa svojim vršnjacima.

Izvor: hpvwise.co.uk