HPV vakcinacija je bezbedna i efikasna


јул 20, 2023

HPV vakcinacija je bezbedna i efikasna

Vakcinacija protiv HPV-a pruža sigurnu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu od karcinoma uzrokovanih HPV-om. Svaka HPV vakcina – devetovalentna, četvorovalentna i bivalentna HPV vakcina prošla je stroga bezbednosna testiranja pred Američkom upravom za hranu i lekove ( FDA), kao i Evropskom agencijom za lekove (EMA), koji su ih licencirali. Više od 15 godina praćenja i istraživanja tokom programa vakcinacije, potvrđivali su da je HPV vakcinacija bezbedna, što je utvrđeno kliničkim ispitivanjima. Kao i kod svih odobrenih vakcina, FDA i EMA pažljivo prate bezbednost HPV vakcina. Više od 500 miliona doza HPV vakcina je distribuirano širom sveta od kada su licencirane. Podaci i dalje pokazuju da su vakcine bezbedne i efikasne. Međutim, kao i svaki lek, vakcine mogu imati neželjene efekte. Uobičajeni neželjeni efekti HPV vakcina su blagi i prolazni i uključuju: bol, crvenilo ili otok na ruci na mestu primene vakcine, zatim mučninu, glavobolju ili osećaj umora, bol u mišićima ili zglobovima.

HPV vakcina ne izaziva probleme sa plodnošću. Šta više, ukoliko se HPV vakcina ne primeni, to neminovno dovodi ljude u opasnost od HPV karcinoma i prekancera (stvaranja abnormalnih ćelija koje mogu dovesti do razvoja kancera). Osobama koje razviju kancer izazvan HPV infekcijom, potreban je tretman koji ponekad može ograničiti njihovu sposobnost da imaju decu, kao što je histerektomija (za žene), hemoterapija ili zračenje. Lečenje prekancera grlića materice takođe može dovesti žene u opasnost od problema sa grlićem materice, što ponekad može izazvati prevremeni porođaj. HPV vakcina sprečava razvoj infekcija, koje izazivaju rak i prekanceroze usled HPV infekcije. Nastanak i učestalost dijagnoza prekanceroza grlića materice značajno je opao od 2006. godine, kada su HPV vakcine prvi put korišćene u Sjedinjenim Državama. Među vakcinisanim ženama, procenat prekancera grlića materice uzrokovanih tipovima HPV-a koji su najčešće povezani sa rakom grlića materice opao je za 40 odsto. Dugotrajna zaštita koju pružaju HPV vakcine traje dugo. Ljudi koji su primili HPV vakcine praćeni su najmanje oko 12 godina, a njihova zaštita od HPV-a je ostala visoka bez dokaza da se vremenom smanjivala.