Saveti pedijatra u borbi protiv HPV


нов 23, 2023

Saveti pedijatra u borbi protiv HPV

Kako bi se smanjila incidenca raka grlića materice i podigla svest o značaju prevencije i imunizacije protiv ove bolesti, veoma je značajno spovođenje strategije Svetske zdravstvene organizacije o eliminaciji raka grlića materice, koja se naziva “90-70-90”.  Ona predstavlja inicijativu da se do 2030. godine 90 odsto devojčica uzrasta do 15 godina vakciniše protiv HPV, zatim da 70 odsto žena bude obuhvaćeno skriningom na rano otkrivanje raka grlića materice i da 90 odsto žena na vreme uđe u protokole lečenja. Edukacija roditelja, kroz savete pedijatra tokom redovnih poseta i sistematskih pregleda dece je od velikog značaja.

“Određeni broj roditelja ima delimičnu informacuju o HPV vakcini. Neki su potpuno neinformisani, dok pojedini roditelji poseduju pravu informaciju. Kada dođu u moju ordinaciju, uvek dobiju preporuku za HPV imunizaciju u prevenciji svih bolesti koje sam virus izaziva. Mislim da je podjednak broj roditelja koji nisu informisani i onih koji imaju tačnu informaciju o HPV vakcini,” naglašava dr Biljana Stevović Vujović, pedijatar.

U Srbiji i dalje vlada stigmatizacija, pa je neophodno obuhvatiti sve društvene nivoe i govoriti o značaju imunizacije, a prema rečima doktorke Biljane lekari pedijatri nažalost i dalje nisu zadovoljni brojem vakcinisane dece: “I dalje ima roditelja koji ne žele razgovor na ovu temu. Mislim da je zdravstveno obrazovanje bitna stavka u našoj zajedničkoj borbi za prevenciju svih opakih bolesti koje izaziva HPV. U svakodnevnom radu srećemo se sa najrazličitijim primerima. Ukoliko u ordinaciji počnemo sa pružanjem informacija i roditelj u startu kaže da je protiv imunizacije dece, tada nažalost uvek obustavljamo dalju priču. Međutim, ako se roditelj sam zainteresuje, pita i traži naše mišljenje, rezultat je uvek pozitivan, jer je dalji ishod imunizacija njihove dece”, zaključuje dr Biljana.

Neopravdano odsustvo poveranja u vakcine, ali i manjak konsultacija sa lekarima, čini da se samo 12 odsto građana proaktivno obraća lekaru u vezi sa vakcinacijom deteta protiv HPV, dok  je to kod drugih Evropljana drugačije. Činjenica je da samo 31 odsto naših građana zna da HPV može izazvati rak i kod žena i kod muškaraca, dok je u Evropi taj procenat mnogo veći i iznosi 67 odsto, što dokazuju istraživanja koja su obavljena tokom prethodne godine. U Srbiji je obezbeđena besplatna vakcina, koja se može primiti u dobu uzrasta od 9 do 19 godina. Na ovaj način sprečavamo pojavu karcinoma grlića materice, raa penisa, vagine, vulve, anusa i ždrela, jer organizam nakon imunizacije stvara antitela na HPV. Uvek je bolje sprečiti, nego lečiti.

Za HPVinfo: dr Biljana Stevović Vujović, pedijatar